ooVoo 12.45.1.1226

ooVoo 12.45.1.1226

ooVoo – 17,3MB – Commercial
ra khỏi 48 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
ooVoo giúp bạn kết nối với bạn bè, gia đình, và kinh doanh liên kết như bạn chưa từng làm trước với video chất lượng cao và âm thanh.
ooVoo là một ứng dụng miễn phí mà sử dụng nhà nước-of-the-nghệ thuật âm thanh và video công nghệ cho phép bạn để đáp ứng trên Internet bằng cách sử dụng video trực tiếp. Nó là điều gần nhất để có với gia đình, bạn bè và người bạn đáp ứng với.
Bạn có thể tham gia trong một cuộc trò chuyện video một ngày-một hoặc với lên đến 6 người tham gia bằng cách sử dụng một máy tính tiêu chuẩn (Pentium 4 1 GHz hoặc cao hơn) với chỉ một máy ảnh web và tai nghe (hoặc micro và loa).

Tổng quan

ooVoo là một Commercial phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi ooVoo.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 188 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ooVoo là 12.45.1.1226, phát hành vào ngày 24/11/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

ooVoo đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 17,3MB.

Người sử dụng của ooVoo đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ooVoo!

Cài đặt

người sử dụng 188 UpdateStar có ooVoo cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại